Generalforsamling Oldboys sammenslutningen ”DE SEKS” – Onsdag den 25. oktober 2023

Note!

Indbydelse til ”DE SEKS” Generalforsamling blev fremsendt på e-mail den 9. oktober 2023 og derfor gyldig, da vedtægter angiver 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

Dagsorden i henhold til sammenslutningens vedtægter blev fulgt som følgende:

 1. Valg af dirigent: Dan Olsen blev valgt samstemmigt. Referent: Dan Olsen og Claus Reitz
 2. Formandens beretning:

>>>>> 

”DE SEKS” Formandens beretning 2023

Generelt gennem året, er det gået godt uden de store ændringer. Hvor der igen har været et godt samarbejde mellem Dan og jeg.

Turneringerne i 2023

Der var heldigvis mere tilgang en frafald før turneringsstart. Så Veteran startede med 12 hold fra 9 klubber. Og Superveteran startede med 15 hold fordelt på 2 grupper med SVET1 1×8 og SVET2 1×7 klubber.

Dog trækker Rosenhøj et hold efter starten af turneringen – derfor nulstilles deres deltagelse i SVET1.

Veteran         spillede 22 kampe              og rækken afvikler i alt 132 kampe

SVET 1           18 Kampe                           og rækken afvikler i alt 63 kampe

SVET 2           18 Kampe                           I alt 63 kampe

Afviklingen af turneringerne er igen gået forholdsvis gnidningsfrit.

Rosenhøj tilmeldte 2 hold for sæson 2023. Hvilket i første omgang var god stil, dog byttede de om på de to hold pga. styrkeforholdet indbyrdes (det hold der i 2022 skulle rykke op i SVET1 blev nede i SVET2). Det havde vi til diskussion, men da de trækker et hold pga. skader og spillermangel, vælger vi, at trække det hold, der startede i SVET1 og nulstiller deres kampe (så alle stilles lige).

DBUs Dommerhjælp

DBUs Dommerhjælp var igen før sæsonstart ikke til, at komme i dialog med. Vi i DESEKS får adgang til Kluboffice gennem Mosede Boldklub og jeg begynder, at opretter hjemmekampe for de hold, der ikke har adgang til Kluboffice.

Da der er tvivl om håndtering af ændringer til disse kampe, er vi behjælpelige med aflysning eller flytning af kampene. For at tydeliggøre fremgangsmåden, fremsendes en instruks til alle holdleder, som bliver fulgt resten af efteråret. Vi foreslår, at den instruks indsættes på hjemmesiden under Regler / Flytning/aflysning eller anden ændring af kamp

Hjemmeside

Generel fungerer hjemmeside godt – vi har rimeligt styr på ændringer og opdateringer.

Hjemmesiden bliver en til to gang om ugen opdateret med indrapporteret kampresultater. Det har jeg før siddet med, men jeg har overladt det arbejde til Dan – I vil ikke kunne se forskel. Tak for indrapporteret rettelser. Vi laver kontrol jævnligt men, der sniger sig altid noget ind.

Tilgang – Klubber der har kontaktet os

Karlslunde har kontaktet mig for, at høre om muligheden for, at starte i DESEKS Veteran. Ligeledes har TFC Superveteran kontaktet os for muligheden for, at spille i Superveteran. De kommer fra REOS hvor holdne bliver færre og færre.

<<<<< 

3. Fremlæggelse af regnskab – fastsættelse af kontingent.

Bjarne fremlagde regnskabet med følgende forklaringer:

 • Regnskabet blev ændret til, at følge regnskabsåret (forslag fra sidste år) og derfor var der udgifter på, som endnu ikke var opkrævet.
 • Danske Bank har meldt ud, at de vil opkræve 79 kr. månedlig fra 1. oktober 2023. Vi har tidligere betalt 75 kr. kvartalsvis.

Der blev diskuteret om turneringsgebyr skulle sættes op, men der blev valgt, at bibeholde det nuværende gebyr på 700 kr. så der måtte arbejdes på, at presse vinleverandøren 😊

Regnskabet blev godkendt og turneringsgebyr fastholdt på 700 kr.

4. Behandling af indkommende forslag: Der var ingen indkommende forslag.

5. Valg til bestyrelsen, hvor Mosede Boldklub fortsætter driften frem til og med 2025:

 • Formand Claus Reitz er på valg. Der var ingen andre modkandidater: Claus Reitz modtager genvalg.
 • Sekretær og Kasserer var ikke på valg.
 • Formanden gjorde opmærksom på den konstellation, som blev vedtager i 2019: at ledelse af ”DE SEKS” kunne varetages af andre klubber i ”DE SEKS” og hvis der var interesse, så kunne man vælge en ind i bestyrelsen fra den interesseret klub 1 år før overtagelse. Der var ingen interesserede klubber, og Formand og Kasserer oplyste, at de var klar til 2 år mere på posterne.

6. Valg af revisorer: De nuværende revisorer Nick og Erling modtog genvalg 😊

7. Eventuelt: Der var ingen konkrete emner under eventuelt.

Repræsentantskabsmøde.

 1. Afvikling af udendørsturnering 2024:
 • Veteran-rækken. Det ser ud til, at GFK32 trækker sig, så hvis Karlslunde gerne vil spille i ”DE SEKS” – så kommer det til, at passe med 12 klubber. Det passer med de spille-uger der er på en sæson. 2×11 giver 22 kampe hvor der er 21 spilleuger (1 ugen med dobbelt program).
 • Er der stemning for, at byde Karlslunde velkommen til ”DE SEKS” – der er ikke for langt at køre? Det blev vedtaget at byde Karlslunde velkommen til ”DE SEKS”.
 • Superveteran- rækkerne. Bestyrelsen har ikke fået meldinger på, at der er nogle hold, der vil trække sig fra 2024 sæson. Dog var der flere af de fremmødte hold, der meddelte, at det til tider kunne være svært, at stille hold men, at man ville fortsætte i turneringerne. Da TFC gerne ville spille i ”DE SEKS” superveteran, så ville det være kærkomment, da der er 2x 7 hold i de to puljer. Det betyder, at der afvikles kampuger hvor der er 1 hold der sidder over. Med 8 klubber i pulje 1 skal der afvikles 3 kampe ude og hjemme som giver 3×7 = 21 kampe på 21 kampuger. Pulje 2 fortsætter med 3×6 = 18 kampe (3 oversidder).
 • Er der stemning for, at byde TFC velkommen i ”DE SEKS”? Det blev vedtaget, at byde TFC velkommen i ”DE SEKS”
 • Da TFC skal starte i Pulje 2, så rykker både Mosede og Rosenhøj op i Pulje 1. Da der er 7 hold i Pulje 1, så er det kun BIF, der rykker ned i Pulje 2.

Mosede Veteran påpegede, at der var nogle hold, der til tider stillede med spiller, der var for unge. For at spille i Veteran, skal man være fyldt 45 år og der må spilles med 2 på 43 år.

Der blev diskuteret livligt om, hvordan man kunne løse dette problem. Evt. ændre på aldersgrænsen, hvilket der ikke var stemning for.

Formanden gjorde opmærksom på, at holdlederne skulle snakke sammen indbyrdes, når disse situationer opstår. Man var enige om, at hvis det er åbenlyst, at spiller er for unge, så skal man gøre opmærksom på det og hvis beskeden er, at de ellers ikke kunne stille hold, så måtte de ikke være kampafgørende. Hvis man selv benytter for unge spiller, så ville det være god stil, at kontakte modstandernes holdleder og gøre det klart, at de ikke skal være kampafgørende – eller, at man spiller kampen men taber den på forhånd.

Generelt var holdningen, at det var et kildent spørgsmål, da ikke alle modstander var til, at snakke med.

Det blev vedtaget, at bibeholde de nuværende regler og bestyrelse skulle gøre en større indsats for, at gøre holdne opmærksomhed på, selvsamme regler og om, at skal overholdes evt. at holdlederne sammen finderen løsning.

2. Bøder: Formanden har valgt ikke, at benytte bøder men, at kontakte og rykke holdne for, at melde resultater ind. De vil kun blive taget i brug, hvis der er nogle hold, der slet ikke reagerer.

3. Bestyrelseshonorar: Formanden pointerer, at det er Mosede Boldklud, der står for driften af ”DE SEKS” og det derfor er klubben, der bestemmer honoraret til bestyrelsen.

4. Dommerordningen: Formanden konstaterer, at dommer-situationen bestemt er forbedret i år især i forhold til sidste sæson. DBUS Dommerhjælp meldte ud i starten af sæsonen, at de ikke kunne være os behjælpelig med hensyn til, at stille dommer til vores kampe.

Da formanden får adgang til DBUs Kluboffice, bliver hjemmekampe for de klubber, der ikke har adgang til Kluboffice oprettet og DBU sætter dermed dommer på. Klubberne bliver oplyst om DBUs kampnummer i tilfælde af, at der skal aflyses eller flyttes kampe.

De klubber, der endnu ikke har adgang til Kluboffice: EJBY68, GFK32, Grantoften, Greve, Skovlunde og VI39. De opfordres til, at få adgang til Kluboffice, så bestyrelsen ikke skal stå for oprettelse af deres hjemmekampe.

5. Eventuelt. Der var ikke noget under eventuelt.

Mødet blev afsluttet kl. 19:05 og der blev serveret øl og sodavand til grillpølser 😊

Referent: Dan Olsen & Claus Reitz – Kontrollant MBK Formand Brian Bertelsen