Referat af Generalforsamling i Oldboys sammenslutningen ”De Seks ” – onsdag 26. oktober 2022.

1. Valg af dirigent – Dan Olsen, Mosede Boldklub

Referent – Martin Hein, Mosede Boldklub

Fremmødte deltagere: 18 fra klubberne Albertslund, Brøndby, BS72, GFK32, Greve, Islev, Lejerbo, Mosede, Rosenhøj, Skovlunde og Vallensbæk.

2. Formandens beretning.

Generelt er året 2022 gået fint. Det skal nævnes, at samarbejdet i bestyrelsen har været godt.

Der var god tilgang til turneringen 2022 i både Veteran og Superveteran. I Veteran stillede 12 hold, der spillede 132 kampe. Superveteran stillede med 14 hold opdelt i SVET1 og SVET2. Superveteran spillede 2x 63 kampe. Afvikling af turneringerne var gået forholdsvis gnidningsfrit, dog har der været en del udfordringer med manglende dommere, samt enkelte klager over ”dårlige” dommere.

Bestyrelsen arbejder på, at få et bedre samarbejde mellem ”De Seks” og DBU´s Dommerhjælp, så man ikke vil møde de samme udfordringer fremover. Vi skal dog huske på, at højere rækker bliver prioriteret, men man håber, at der vil komme en løsning på vores udfordringer.

Mht hjemmesiden, er der blevet skiftet hosting leverandør, da der har været nogle loginproblemer.

I henhold til vedtægterne, fortsætter Mosede Boldklub med driften af turneringen i 2023. Hvis der skulle være andre klubber, som vil overtage, er man velkommen til, at kontakte formanden, der vil være behjælpelig med overtagelsen.

3. Forelæggelse af regnskab – fastsættelse af kontingent

Regnskab og budget blev godkendt. Kontingent uændret.

4. Indkommende forslag – ingen

5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer

Formand Claus Reitz er ikke på valg ( ulige år )

Sekretær Dan Olsen ( vælges for 1 år ad gangen ) modtog genvalg

Kasserer Bjarne Neimi ( lige år ) modtog genvalg

6. Valg af 2 revisorer

Revisorerne Nick Gesler og Erling Christensen modtog genvalg.

7. Eventuelt

Mosede Boldklub stod for beværtningen, med lækre grillpølser og kolde øl. Tak til ”køkken” personalet for det.

Mosede Boldklub uddelte invitationer til Mosede Cup 2023, til de fremmødte repræsentanter.

~

Repræsentantskabsmøde ”De Seks” – onsdag 26. oktober 2022.

1. Afvikling af udendørsturnering 2023

Der blev drøftet lidt omkring sammensætningen af hold, særligt på Super Veteran siden. Der blev diskuteret lidt omkring om man kunne ændre alderskravene, da nogle udtrykte bekymringer omkring aldersforskelle i nogle kampe.

Generalforsamlingen blev enige om ikke, at ændre i de nuværende vedtægter, da det nok ville give for få kampe, hvis man f.eks. oprettede en + 60 års række.

Nogle klubber udtrykte besvær med, at få rykket kampe. Det opleves, at hjemmesiden kan virke uoverskuelig, når man skal finde de rykkede kampe på hjemmesiden. De havde for nogle resulteret i, at modstander udeblev.

Forslag til dette var dog, at aftale det med modstander, og give en påmindelse til modstander et par dage før. Formanden vil dog se, om der kan findes en løsning på, at optimere dette på hjemmesiden.

Derudover blev der summet lidt omkring vinterturnering /træningskampe. Der har tidligere været en turnering gennem ”De Seks”, men den er uddøet gennem årene. Brøndby er dog tilmeld en turnering gennem Avedøre, som modtager flere deltagende klubber. En anden klub er tilmeldt igennem DBU.

Veteranturneringen har været udfordret, særligt omkring holdet GFK32/2, som er udeblevet fra en hel del kampe og som ikke har været muligt, at få kontakt med.

2. Bøder

Generalforsamlingen valgte dog ikke at udstede bøder, selv om vedtægterne foreskriver dette.

3. Bestyrelseshonorar

Bestyrelseshonoraret er blevet afskaffet, da det er Mosede Boldklub, der afministrerer “DE SEKS” sammenslutninge.

4. Dommerordningen

Som nævnt i referatet omkring selve generalforsamlingen 2022, blev der diskuteret omkring dommerne og selve DBU´s håndtering af de udfordringer, der har været.

Formanden foreslog at alle klubber benytter Klub Office for, at lægge deres kampe ind – Det vil måske kunne hjælpe med, at der vil blive sat dommere på til kampene. De klubber, som ikke har mulighed for det, kan kontakte Formanden, som vil være behjælpelig med det.

5. Eventuelt – ingen indlæg.