Formanden startede med at konstatere hvilke klubber er til stede / afbud.

Islev og EJBY68 havde ikke givet lyd fra sig.

 

Punkt 1) Valg af dirigent

Bestyrelsens foreslog – GERNER, TIIF – VALGT.

—————————————————————————————————-
Punkt 2) Formandens beretning

Vejret i 2019 har været med os. De 3 turneringer kom igang til tiden. Der er afviklet 337 kampe i de 3 rækker. Jeg vil gerne takke AIF for deres velvillighed, således at vi fik deres hjemmekampe ændret til hverdagskampe. Det var et ønske fra flere klubber, og man har været meget tilfreds. Håber det fortsætter.

 

Turneringen har i 2019 haft følgende holdtilmelding:

 

Veteran 45+ – 10 hold. – Vinder blev BIF.
Ejby68 meddelte sidste år, at de ville gå til SBU/KBU p.g.a. at de ville få tilgang af flere yngre spillere. Heldigvis tilmeldte LEJERBO yderligere et hold. Vi var vi 9 hold i turneringen. Umiddelbart inden sæsonstarten forespurgte Skovlunde om muligheden for at komme med. Derved blev der 10 hold, og vi skulle ikke have oversiddere i hver runde.

 

SuperVeteran 55+  – 15 hold.
Pulje 1 blev afviklet med 7 hold. Her blev AVEDØRE en suveræn vinder.
Pulje 2 blev afviklet med 8 hold. Her blev BS72 vinder.

 

Resultat af sommerturneringen 2019 blev:
Veteran:
1) BIF med 45 point
2) GREVE med 40 point
3) SKOVLUNDE med 36 point 

 

SuperVeteran pulje 1:
1) AVEDØRE med 48 point
2) BIF/1 med 34 point
3) ISLEV 30 point

 

SuperVeteran pulje 2:
1) BS72 med 48 point
2) LEJERBO med 42 point
3) EJBY68 med 40 point.

 

Der er vinpræmie til de nævnte hold.

 

Økonomien har igen i 2019 været god. Derfor er der indkøbet 2 sæt trøstpræmie. Med 8 point og mange mål imod er der vin til GFK32/2 i Veteran-rækken.
Ligeledes er der vin til Greve i SV/pulje 1. De opnåede 10 point – også her med mange mål imod

 

Når vi er færdige og I går hjem, så er der udlevering af vinpræmie fra bagagerummer på min bil.

 

”DE SEKS” er i 2019 fortsat møderne med OBS49 (dækket en større del af Nordsjælland – Skovlunde over Fr.Sund/Fr.værk, Ramløse og over til Vedbæk) og REOS (Roskilde området) og DGI. Det blev til, at DGI trådte fra, men SBU kom til. Det viste sig, at OBS49 (der var initiativtager til møderne om samarbejde) havde besluttet, at man vi arbejde på, at alle deres hold går over i SBU fra 2020. Efter et afklaringsmøde hos SBU drøftede vi i bestyrelsen situationen. Fortsætter “DE SEKS”, så ser vi i bestyrelsen ingen grund til at gå videre med OBS49 / SBU, specielt på grund af afstandene.
Finder vi ikke en ny bestyrelse, så kan situationen blive en anden, og så kan muligheden komme på tale, men det må blive op til de enkelte hold at bestemme.
Beretningen blev godkendt.

————————————————————————————-        

Punkt 3) Forelæggelse af regnskab / fastsættelse af turneringsgebyr.

Bjarne gennemgik regnskabet for 2019.
Årets resultat viser er underskud på kr. -428,60.
Ny kassebeholdning bliver kr. 3.494,96.
Turneringsgebyret på 700 kr.

Regnskab og turneringsgebyret blev godkendt/vedtaget.

————————————————————————————-
Punkt 4) Indkomne forslag – Ingen.
————————————————————————————-
Punkt 5) Valg af bestyrelse
På valg var:
Preben, Vallensbæk som formand – ønsker ikke genvalg.

 

Yderligere er sekretærjobbet (Erling, Vallensbæk) også på valg, da Erling i forbindelse med sidste års generalforsamling velvilligt stillede sig til rådighed, således at bestyrelsen kunne blive fuldtallig. Nyt emne vælges for 1 år.

 

Preben er villig til at fortsætte som sekretær i den kommende periode for at sikre at smidig overgang til den kommende bestyrelse. Det forudsætter dog, at der findes en formand.

 

Efter flere opfordringer fra dirigenten – herunder time-out – måtte han konstatere, at generalforsamlingen ikke kunne fortsætte, da der ikke var blevet valgt en ny formand.
——————————————————————————————————–
Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Preben afsluttede med at bede klubberne overveje forskellige mulighed for, hvorledes vi kan komme videre. Preben vil indenfor få dage sende mail om forlag
til de ting, bestyrelsen skal indarbejder i indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes 2-4 uger efter den 24. oktober 2019.

 

29. oktober 2019.
Referat godkendt.
Gerner, dirigent / Preben, formand