PROGRAM / 2019 SuperVeteran pulje 1 

UgeDag / klokken - K for kunstKampnummerHjemmehold UdeholdResultat
15Onsdag -18.30301AIFAVEDØRE
15Mandag - 19.00 K302BIF/1BIF/2
15Torsdag - 19.00303GREVEISLEV
15304MOSEDEX-
16
Mandag - 18.00 K305AVEDØREGREVE
16Mandag - 18.30306ISLEVBIF/1
16Tirsdag - 18.30307MOSEDEAIF
16308BIF/2X-
17Onsdag - 18.30309AIFISLEV
17Torsdag - 19.00310GREVEBIF/2
17Onsdag - 19.00 K311BIF/1MOSEDE
17312AVEDØREX-
18Mandag - 18.00313AVEDØREBIF/1
18Onsdag - 19.00314BIF/2AIF
18Torsdag - 19.00315GREVEMOSEDE
18316ISLEVX-
19Onsdag - 18.30317AIFBIF/1
19Mandag - 19.00 318MOSEDEAVEDØRE
19Onsdag - 19.00 K319BIF/2ISLEV
19320GREVEX-
20Mandag - 19.00321MOSEDEBIF/2
20Mandag - 19.00 K322BIF/1GREVE
20Mandag - 19.00323ISLEVAVEDØRE
20324AIFX-
21Mandag - 18.00325AVEDØREBIF/2
21Torsdag - 19.00 326GREVEAIF
21Mandag - 19.00327MOSEDEISLEV
21328BIF/1X-
22Mandag - 18.00 K329AVEDØREAIF
22Mandag - 19.00 K330BIF/2BIF/1
22Mandag - 19.00331ISLEVGREVE
22332MOSEDEX-
23Torsdag - 19.00 K333GREVEAVEDØRE
23Mandag - 19.00 K334BIF/1ISLEV
23Mandag - 18.30335AIFMOSEDE
23336BIF/2X-
24Onsdag - 19.00337ISLEVAIF
24Onsdag - 19.00 K338BIF/2GREVE
24Torsdag - 19.00339MOSEDEBIF/1
24340AVEDØREX-
25Mandag - 19.00 K341BIF/1AVEDØRE
25Onsdag - 18.30342AIFBIF/2
25Mandag - 19.00343MOSEDEGREVE
25344ISLEVx-
26Onsdag - 18.30345AIFBIF/1
26Mandag - 18.00346AVEDØREMOSEDE
26Mandag - 19.00347ISLEVBIF/2
26348GREVEX-
33Mandag - 19.00 349MOSEDEBIF/2
33Torsdag - 19.00350GREVEBIF/1
33Mandag - 19.00351ISLEVAVEDØRE
33352AIFX-
34Onsdag - 19.00 K353BIF/2AVEDØRE
34Onsdag - 18.30354AIFGREVE
34Mandag - 19.00355MOSEDEISLEV
34356BIF/1X-
35Onsdag - 18.30357AIFAVEDØRE
35Mandag - 19.00 K358BIF/1BIF/2
35Torsdag - 19.00 K359GREVEISLEV
35360MOSEDEX-
36Mandag - 18.00 K361AVEDØREGREVE
36Mandag - 19.00 K362ISLEVBIF/1
36Mandag - 18.30363MOSEDEAIF
36364BIF/2X-
37Mandag - 18.00365AIFISLEV
37Torsdag - 19.00 K366GREVEBIF/2
37Mandag - 19.00 K367BIF/1MOSEDE
37368AVEDØREX-
38Mandag - 18.00 K369AVEDØREBIF/1
38Onsdag 19.00 K370BIF/2AIF
38Torsdag - 19.00 K371GREVEMOSEDE
38372ISLEVX-
39Mandag - 19.00 K373BIF/1AIF
39Mandag - 17.30374MOSEDEAVEDØRE
39Onsdag - 19.00 K375BIF/2ISLEV
39376GREVEX-
40Onsdag 19.00 K377BIF/2MOSEDE
40Mandag - 19.00 K378BIF/1GREVE
40Mandag - 18.00 K379AVEDØREISLEV
40380AIFX-
41Mandag - 18.00 K381AVEDØREBIF/2
41Torsdag - 19.00 K382GREVEAIF
41Mandag -19.00 K383ISLEVMOSEDE
41384BIF/1X-