PROGRAM / 2019 SuperVeteran pulje 1 

UgeDag / klokken - K for kunstKampnummerHjemmehold UdeholdResultat
15Onsdag -18.30301AIFAVEDØRE4-6
15Mandag - 19.00 K302BIF/1BIF/22-2
15Torsdag - 19.00303GREVEISLEV3-0
15304MOSEDEX-
16
Mandag - 18.00 K305AVEDØREGREVE6-0
16Mandag - 18.30306ISLEVBIF/11-4
16Tirsdag - 18.30307MOSEDEAIF3-0
16308BIF/2X-
17Onsdag - 18.30309AIFISLEV0-3
17Torsdag - 19.00310GREVEBIF/22-1
17Onsdag - 19.00 K311BIF/1MOSEDE5-1
17312AVEDØREX-
18Mandag - 18.00313AVEDØREBIF/18-3
18Onsdag - 19.00314BIF/2AIF4-2
18Torsdag - 19.00315GREVEMOSEDE0-2
18316ISLEVX-
19Onsdag - 18.30317AIFBIF/11-3
19Mandag - 19.00 318MOSEDEAVEDØRE2-8
19Onsdag - 19.00 K319BIF/2ISLEV1-6
19320GREVEX-
20Mandag - 19.00321MOSEDEBIF/23-6
20Mandag - 19.00 K322BIF/1GREVE4-1
20Mandag - 19.00323ISLEVAVEDØRE1-4
20324AIFX-
21Mandag - 18.00325AVEDØREBIF/25-2
21Torsdag - 19.00 326GREVEAIF0-8
21Mandag - 19.00327MOSEDEISLEV3-0
21328BIF/1X-
22Mandag - 18.00 K329AVEDØREAIF7-1
22Mandag - 19.00 K330BIF/2BIF/10-3
22Mandag - 19.00331ISLEVGREVE9-1
22332MOSEDEX-
23Torsdag - 19.00 K333GREVEAVEDØRE0-2
23Mandag - 19.00 K334BIF/1ISLEV1-3
23Mandag - 18.30335AIFMOSEDE5-2
23336BIF/2X-
24Onsdag - 19.00337ISLEVAIF3-0
24Onsdag - 19.00 K338BIF/2GREVE10-4
24Torsdag - 19.00339MOSEDEBIF/13-2
24340AVEDØREX-
25Mandag - 19.00 K341BIF/1AVEDØRE2-7
25Onsdag - 18.30342AIFBIF/23-0
25Mandag - 19.00343MOSEDEGREVE6-1
25344ISLEVx-
26Onsdag - 18.30345AIFBIF/16-2
26Mandag - 18.00346AVEDØREMOSEDE8-3
26Mandag - 19.00347ISLEVBIF/23-0
26348GREVEX-
33Mandag - 19.00 349MOSEDEBIF/21-3
33Torsdag - 19.00350GREVEBIF/10-3
33Mandag - 19.00351ISLEVAVEDØRE1-2
33352AIFX-
34Onsdag - 19.00 K353BIF/2AVEDØRE0-3
34Onsdag - 18.30354AIFGREVE2-2
34Mandag - 19.00355MOSEDEISLEV2-7
34356BIF/1X-
35Onsdag - 18.30357AIFAVEDØRE4-5
35Mandag - 19.00 K358BIF/1BIF/28-2
35Torsdag - 19.00 K359GREVEISLEV1-3
35360MOSEDEX-
36Mandag - 18.00 K361AVEDØREGREVE5-0
36Mandag - 19.00 K362ISLEVBIF/10-3
36Mandag - 18.30363MOSEDEAIF3-4
36364BIF/2X-
37Mandag - 18.00365AIFISLEV4-2
37Torsdag - 19.00 K366GREVEBIF/20-5
37Mandag - 19.00 K367BIF/1MOSEDE2-0
37368AVEDØREX-
38Mandag - 18.00 K369AVEDØREBIF/13-0
38Onsdag 19.00 K370BIF/2AIF0-3
38Torsdag - 19.00 K371GREVEMOSEDE1-4
38372ISLEVX-
39Mandag - 19.00 K373BIF/1AIF3-2
39Mandag - 17.30374MOSEDEAVEDØRE1-4
39Onsdag - 19.00 K375BIF/2ISLEV1-0
39376GREVEX-
40Onsdag 19.00 K377BIF/2MOSEDE0-4
40Mandag - 19.00 K378BIF/1GREVE4-0
40Mandag - 18.00 K379AVEDØREISLEV3-4
40380AIFX-
41Mandag - 18.00 K381AVEDØREBIF/23-4
41Torsdag - 19.00 K382GREVEAIF3-0
41Mandag -19.00 K383ISLEVMOSEDE3-1
41384BIF/1X-